Jurisdicție profesională, litigii și deontologie medicală

Atribuții

- Solutionează conflictele ținând de practica medicală, între membrii săi sau între aceștia și terțe persoane
- Controlează exercițiul ilegal al practicii medicale

Personal

Coordonator:Conf. Dr. Lucian Negreanu Director departament:Dr. Sorin Păun Secretara:Ana-Maria Minea Expert medic:Dr. Carmen Iordăchescu Expert medic:Dr. Bogdan Gaspar Expert medic:Dr. Irina Horhoianu

Program de lucru

Program audiențe:Marți, orele 14:00 - 15:00

Comisia de jurisdicție profesională

Membru titular:Prof. Dr. Irinel Popescu Membru titular:Prof. Dr. Traean Burcoș Membru titular:Conf. Dr. Liana Pleș Membru titular:Dr. Valeria Herdea Membru titular:Dr. Letiția Veronica Coriu

Comisia de disciplină

Președinte:Prof. Dr. Florian Popa Membru titular:Prof. Dr. Daniela Bartoș Membru titular:Prof. Dr. Doina Ruxandra Dimulescu Membru titular:Prof. Dr. Dan - Mircea Enescu Membru titular:Dr. Sever Cristian Oană Membru titular:Prof. Dr. Dumitru Orășeanu Membru titular:Prof. Dr. Monica - Daniela Pop Membru titular:Prof. Dr. Constantin Popa Membru titular:Dr. Radu Stoica Membru supleant:Prof. Dr. Virgiliu Ancăr Membru supleant:Prof. Dr. Alexandru Vladimir Ciurea Membru supleant:Prof. Dr. George Cristian Curcă Membru supleant:Prof. Dr. Monica Cârstoiu

Comisia de etică și deontologie profesională

Membru:Prof. Dr. George Cristian Curcă Membru:Prof. Dr. Traean Burcoș Membru:Conf. Dr. Horațiu Moldovan Membru:Conf. Dr. Radu Bogdan Mateescu

Compartiment de litigii profesionale

Comisia de litigii (pentru judecarea cazurilor care implică conflicte profesionale între medicii membri ai CMMB)

Membru titular:Prof. Dr. Dan Andrei Gheorghe Membru titular:Conf. Dr. Bogdan Radu Mateescu Membru titular:Dr. Letiția Veronica Coriu Membru titular:Șef lcr. Dr. Mircea Ovidiu Denis Lupușoru

Regulamentul de organizare și funcționare a comisiei de litigii.